Stichting Biologische Tuinders Limmel

Tuinder worden

Voordat u zich aanmeld:

Tuinieren is leuk, maar je moet er wel wat voor over hebben.

Uw eigen tuin onderhouden:

We verwachten van alle tuinders dat ze van tuinieren houden en dus hun tuin, hun kas, platte bak en dergelijke goed onderhouden. Het hebben van een tuin kan veel voldoening geven, maar u moet zich realiseren dat het onderhouden van een tuin tijd kost. Planten groeien wel, maar onkruid groeit nog beter. Dit betekent dat een tuin veel tijd kost en aandacht nodig heeft. U moet er rekening mee houden dat het onderhouden van een tuin vrij zwaar werk is en dat u dat gemiddeld ongeveer 4 uur per week kost. In het voor- en najaar beduidend meer (ongeveer 10 uur), in de winter wat minder. Ongeveer drie maal per jaar houdt de terreincommissie een schouw en kijkt of u uw tuin goed onderhoudt en ook langs de paden het onkruid is verwijderd.

Als u deze tijd er niet voor vrij kunt maken raden wij u af om aan een tuin op ons complex te beginnen!

Heeft u die tijd echter wel en wil u samen met ons iets moois van het complex maken dan nodigen wij u van harte uit om u in te schrijven zodat u veel plezier aan uw tuin kunt beleven.

Uw werk voor de stichting:

Het complex dankt zijn vriendelijk aanzien niet alleen aan de individuele tuinen, maar ook aan het algemeen onderhoud dat door de tuinders gezamenlijk wordt verricht. Daarom verwachten wij van elke tuinder om een aantal keren per jaar in het tuinseizoen (tussen februari en november) algemeen werk te doen. Dit gebeurd meestal in het weekend. Het werk bestaat uit harken en schoffelen van de gezamenlijke tuin, onderhoud aan de kantine en ander werk dat in het complex moet gebeuren en kan aan leeftijd en lichamelijke gesteldheid worden aangepast. Op deze klusdagen wordt er gewerkt maar er is ook tijd voor gezelligheid en regelmatig wordt koffie/thee gedronken met iets lekkers erbij.

Omdat wij een organisatie van vrijwilligers zijn, verwachten wij van alle tuinders dat zij zich inzetten voor het beheer van het complex. Deze extra inzet van de tuinders wordt zeer gewaardeerd.

Aanmelden:

Mocht u besloten hebben om tuinder te worden bij onze stichting, dan vragen wij u om het contactformulier, te vinden in het menu onder “Contact“, in te vullen en naar ons te verzenden. Ook graag uw adres, postcode en woonplaats vermelden.

Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen zullen wij deze registreren. Als een tuin vrij is nemen we contact met u op om een afspraak met u te maken voor een kennismaking.

Als er geen tuin vrij is nemen we ook contact met u op om u hiervan op de hoogte te brengen.    U wordt dan op een wachtlijst geplaatst in volgorde van inschrijving. Vrijkomende tuinen worden uitgegeven volgens dezelfde volgorde. Zodra u aan de beurt bent krijgt u bericht. Als u dan niet binnen 1 week reageert nemen we aan dat u geen belangstelling meer heeft en wordt de tuin aan de volgende kandidaat gegeven.

Slotopmerking:

Het op de tuin bouwen van een tuinhuisje, metalen of houten tuinkas, prieel, pergola of iets dergelijks is ten strengste verboden door de gemeente Maastricht (juli 2015). De gemeente wil dat het een mooi stadslandbouwterrein is zonder in het zicht liggende bouwsels. De reden is dat ons terrein in Buitengoed Geul en Maas ligt, een mooi aangelegd park aan de rand van Maastricht. Ons complex ligt op terrein dat eigendom is van de gemeente en van Tennet en zij bepalen wat erop mag worden geplaatst.
De reeds aanwezige bouwsels op het terrein mogen blijven staan maar uitbreiding in aantal mag helaas niet meer!

Tarieven:
De huur is € 0,225 per vierkante meter per jaar
Een tuin van 100 vierkante meter kost dus € 22,50
De borg voor een tuin is eenmalig € 25,00
De borg voor de 2 sleutels van het complex is eenmalig € 9,00

Belangrijk: De sleutels van het complex worden pas aan u overhandigd nadat u het totale bedrag van de huur, tuinborg en sleutelborg contant aan het bestuur heeft betaald. Hierop kunnen we geen uitzondering maken.