Stichting Biologische Tuinders Limmel

HET TUINCOMPLEX

Het complex bestaat uit 49 tuinen waarvan 47 stuks ±100 m2 groot zijn en 2 percelen kleiner. Het complex is aangelegd in de vorm van een schoenafdruk. Daardoor zijn ook alle tuinen verschillend van vorm. Dit kan een vertekend beeld geven waardoor de indruk kan ontstaan dat ze niet allemaal even groot zijn. We kunnen u geruststellen. Ze zijn echt allemaal zodanig uitgemeten dat ze ±100m2 groot zijn. Dit om misvattingen te voorkomen.
Het beschikt over een kantine met keuken, een toilet en, voor de winter, een wandkachel. Ook is een EHBO-doos en brandblusser aanwezig. Hier ontmoeten tuinders elkaar voor een praatje, schuilen ze bij regen of rusten ze even uit. Ook is het de plek voor overleg, vergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten.
Er is watervoorziening door middel van handpompen, zodat alle percelen altijd kunnen beschikken over voldoende water. Het terrein is van twee zijden toegankelijk.
De binnenplaats en de paden zijn verhard waardoor onkruidbestrijding niet nodig is. In de herfst, winter en lente wordt door enkele leveranciers geregeld paardenmest naar de mestplaats gebracht zodat over het algemeen iedereen hierover kan beschikken. Rond het buitenhek is een beukenhaag geplant die nu volop in de groei is en straks, als ze volgroeid is, een mooie afscheiding van buiten zal vormen.