Stichting Biologische Tuinders Limmel

DOEL VAN DE STICHTING

De stichting draagt de naam: Stichting Biologische Tuinders Limmel en is notarieel opgericht op 24 april 1985. De aanleg van het eerste complex is begonnen op 4 mei 1984. Momenteel beschikt de stichting over een nieuw complex, in juni 2014 door de gemeente Maastricht aangelegd naast het voormalig eerste complex dat daarna is opgeruimd. Het complex draagt de naam ‘t Brook.

Het doel van de stichting is het stimuleren van het biologisch volkstuinieren als nuttige vorm van ontspanning. De stichting tracht dit doel te bereiken door:

* Het verhuren van stukken grond aan tuinders voor volkstuinieren zonder commerciƫle doeleinden.

* Het houden van cursussen, lezingen, enzovoort op het gebied van kweken van groenten, fruit en
bloemen.

* Het uitgeven en verspreiden van geschriften en andere wettige middelen welke aan het doel van de
stichting bevorderlijk kunnen zijn.