Stichting Biologische Tuinders Limmel

HET BESTUUR

Voorzitter:
Cor Huiskens

Secretaris-penningmeester:
Henk Schut

Bestuursleden:
Jo Franssen
Joop Praster